ביובית בכפר סבא

ביובית בכפר סבא

תוכן עניינים עד המאה ה-19 אירופה הייתה דומה מאוד לעולם השלישי במאה העשרים ואחת. הסימן המובהק של עולם שלישי היה ביוב שזורם ברחובות. כך ערים כמו רומא פריז הדיפו צחנה ולא היה נעים לחיות בהם. הביוב אשר זרם ברחובות גרם להתפשטות של מחלות כמו כולרה וכך אזרחי אירופה היו חשופים לבעיות בריאותיות קשות ביותר. הדרך […]

מפריד שומנים – סילוק ושאיבת בורות ומכלי שומן

מפריד שומנים - סילוק ושאיבת בורות ומכלי שומן

במטרה להבטיח מערכות ביוב וסילוק שפכים אופטימלי תוך מיעוט בתקלות, נקבע על ידי משרד הבריאות בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה תקנים מחמירים לטיפול בשפכים, בניהם פרק המתייחס לצורך בהפרדת שפכים שומניים מן השופכה הכללית. מים ושמן אינם חברים ואינם מתמזגים זה בזה- וכאשר במערכת הביוב מועברת כמות גדולה של שמנים, אלה אינם זורמים עם המים […]